1

Incuba és un projecte de cooperació internacional i d’intervenció social que forma, amb cursos gratuïts, a joves i dones de les zones d’incidència per actuar en matèria d’ocupació i emprenedoria.Serveix com a suport i una font de noves eines pel jovent en situació d’atur i sense recursos econòmics suficients per endegar la seva empresa. El projecte els hi ofereix una bona oportunitat per millorar les seves condicions laborals i per tant, la seva qualitat de vida.

L’última fita d’Incuba és millorar, a través de la inserció al món laboral, la qualitat de vida i el benestar social de les persones més desfavorides. Per conseqüència es millora la qualitat de vida de la comunitat, ja que ofereix un servei nou a aquesta i contribueix a dinamitzar l’economia nacional i, a més, en alguns casos contribueix a minvar la immigració forçada per causes econòmiques, ja que ofereix una oportunitat viable i de qualitat per sortir de la pobresa.

El projecte Incuba va néixer en el marc de la cooperació internacional l’any 2012 i ha estat recolzat per donants nacionals i internacionals. Des del seus inicis ha pogut donar suport a més de 30 petites empreses i cooperatives, la majoria d’elles amb característiques pròpies de l’Economia Social i sostenibles socialment, econòmicament i mediambientalment.

Incuba té com a objectiu general oferir un espai de formació i creixement controlat i protegit perquè emprenedors puguin construir la seva pròpia empresa. El projecte Incuba funciona com una “Incubadora d´idees” que desemboquen en el naixement d´empreses, la gran majoria amb els trets propis de l´economia social.

Mitjançant la creativitat i la innovació social es potencien les capacitats i els talents personals dels emprenedors/es, les quals són complementades a través d’una formació especifica en matèria d’autoocupació, lideratge i emprenedoria.  

Tot el procés està dirigit per formadors experts, dels territoris d’incidència, en les respectives matèries i per professionals de Fundació Plataforma Educativa i de Fundació Utopia-BsF experts en creativitat i innovació social com a motor de canvi social i de desenvolupament humà sostenible, a més la formació compta amb un seguiment personalitzat i individualitzat del Pla d’empresa de queda alumne.

La formació té una durada de 400 hores (excepte per Incuba Dones Barcelona que consta de 200 hores), la qual abraça els continguts teòrics, tutories col·lectives i individuals i seguiment personalitzat dels projectes.
Tanmateix, l’alumnat rep assessorament d’empreses ja consolidades dels territoris involucrats. Així mateix, en el cas de Incuba Fez i Uruguai, es presenta l’opció de poder fer pràctiques professionals a empreses locals on s’hagi implantat l’incubadora.

Incuba Fez i Uruguai està dirigit a persones d’escassos recursos econòmics, especialment joves i dones, que tinguin una idea de negoci i empenta per millorar la seva situació sociolaboral i econòmica. Incuba Dones Barcelona, en canvi, està destinat a totes les dones residents a la capital catalana que vulguin emprendre la seva idea i necessitin l’ajuda dels experts del programa.

La iniciativa Incuba, actualment, es desenvolupa en tres països:

  1. Incuba Fez al Marroc, que treballa amb els col·lectius de joves i dones d’aquesta població marroquina.
  2. Incuba Uruguai, on s’impulsen idees emprenedores de la ciutadania d’Uruguai; i
  3. Incuba Dones Barcelona a Catalunya, destinat a emprenedores de la ciutat de Barcelona.